Topografia organelor abdominale la câine

PARTEA DREAPTĂ

Aici se găsesc proiectate următoarele organe: ficatul, stomacul, duodenul, jejunul, pancreasul și rinichiul drept (fig. 2, 3)

Rase de câini - topografia organelor abdominale la câine
Figura 2 – Topografia organelor abdominale la câine

Ficatul – se găsește în regiunea postdiafragmatica dreaptă. Este alcătuit din mai mulți lobi: lobul drept (care se subîmparte la rândul lui în lob drept propriu-zis și lob drept medial sau intermediar), lobul pătrat, lobul stâng (divizat în: lob stâng intermediar și lob stâng lateral) și lob caudat (alcătuit din: lob caudat propriu-zis, porțiunea apendiculară – spre dreapta, și porțiunea omentală – spre stânga).

Cranial, ficatul se întinde până la coastă Via, iar caudal, până la ultima coastă, acoperind rinichiul drept, pe care îl adăpostește în fosa renală a lobului caudat.

Figura 2

Stomacul – datorită faptului că acesta crește în volum, se va proiecta dintr-o parte într-altă a cavității abdominale, fiind în contact intim cu peretele ventral al acesteia. Îl găsim situat în porțiunea situată între coastele IX și XII.

Intestinul subțire este alcătuit din trei segmente: duoden, jejun (anse jejunale), ileon.

Figura 3

Rase de câini - topografia organelor abdominale la câine
Figura 3 – topografia organelor abdominale la câine

Duodenul – se proiectează oblic, începând cu treimea mijlocie a ultimei coaste, până la osul ilium, mai exact, unghiul extern al acestuia.

Jejunul – ocupă spațial cuprins între penultima coastă și intrarea în regiunea pelvină, mai exact, suprafața superioară peretelui ventral, atât spre stânga, cât și spre dreapta.

Pancreasul – începe din zona micii curburi a duodenului, până la miljocul traiectului sau, în regiunea flancului.

Rinichiul drept – situat în regiunea sublombara, în ultima zonă intercostală, polul său anterior fiind adăpostit de fosa renală a ficatului (mai exact, a procesului caudat al lobului caudat). Extremitatea caudală a rinichiului trece de ultima costă de obicei cu 2-3 cm.

PARTEA STÂNGĂ

În această parte, se proiectează următoarele organe: ficatul, stomacul, splina, rinichiul stâng, colonul ascendent și ansele jejunale. (fig.1)

Figura 1

Rase de câini - topografia organelor abdominale la câine
Figura 1 – topografia organelor abdominale la câine

Ficatul – lobul stâng al ficatului se proiectează în regiunea epigastrica, între coastele VI și IX.

Stomacul – ocupă întreg spațial cuprins între coloana vertebrală și podeaua cavității abdominale, regiunea mezogastrică, între coastele VII și XI. Este mascat de lobul stâng al ficatului în treimea ventrală a regiunii costale.

Splina – distal, se sprijină pe planșeul cavității abdominale, iar proximal, ocupă ultimele două spații intercostale ventral.

Colonul descendent – este separat de duoden de ansele jejunale, dar are un traiect paralel cu acesta, pe partea stângă. Se găsește în regiunea flancului, începând cu treimea mijlocie a ultimei coaste, până la osul ilium (unghiul extern).

Ansele jejunale – situate în jumătatea ventrală a flancului stâng, parcurge fața internă a splinei, până în regiunea stomacului, ocupând în întregime regiunile mezogastrică și hipogastrică

Rinichiul stâng – paralel cu dreptul, puțin caudal față de acesta, cu un spațiu intercostal.

FAȚA VENTRALĂ

Aici sunt proiectați lobii ficatului (lobul drept, lobul pătrat, lobul stâng și lobul caudat), stomacul, ansele jejunale, de-o parte și de alta aflându-se splina și duodenul.

LEGENDĂ:

Fig.1 stânga

 1. plămân, lob apical
 2. plămân, lob cardiac
 3. plămân, lob diafragmatic
 4. ficat, lob stâng
 5. stomac
 6. splină
 7. colon descendent
 8. anse jejunale
 9. rinichi stâng

Fig.2 dreapta

 1. plămân, lob apical
 2. plămân, lob cardiac
 3. plămân, lob diafragmatic
 4. ficat, lob drept
 5. stomac
 6. duoden
 7. jejun
 8. pancreas
 9. rinichi drept

Fig.3 detaliu

 1. plămân
 2. ficat
 3. pancreas
 4. duoden
 5. rinichi drept
 6. jejun
 7. stomac

Gabriela BAGRINOVSCHI
Senior Editor
Animalutze.COM