Nu aveti produse in cosul de cumparaturi
 
Animalutze.com >> Caini >> diverse >> REGULAMENT - CURSE DE SĂNII - Asociatia Sportiva “Harghita Mushing Club”

REGULAMENT - CURSE DE SĂNII - Asociatia Sportiva “Harghita Mushing Club”

REGULAMENT - CURSE DE SĂNII

Asociatia Sportiva “Harghita Mushing Club”

                                  
I. GENERALITĂTI .

Asociatia Sportivă "Hargita Mushing Club" A.S.H.M.C., organizează concursuri de sanii trase de caini nordici, în conformitate cu regulamentul international.

Comisia de organizare a curselor de sanii a Asociatiatiei  Sportive "Hargita Mushing Club" (A.S.H.M.C.), stabileste si aprobă regulamentele referitoare la organizarea si desfăsurarea tuturor manifestărilor organizate. Aceste regulamente sunt valabile doar după ce vor fi comunicate si aprobate de E.S.D.R.A.


Curse de sanii, mushing clubII. CONDITII ORGANIZATORICE.

1. Cursele organizate se desfăsoară doar după un program dinainte stabilit, aprobat de A.Ch.R. si publicat în revistele de specialitate.

2. Cursele de sănii sunt împărtite în trei categorii :
- Curse Sprint a căror distantă nu depăseste 60 Km.;
- Curse pe distante medii- trasee între 150-500 Km;
- Curse pe distantă lungă - trasee care depăsesc 500 Km.

3. Câinii sunt admisi pentru intrarea în cursă în următoarele conditii :
- câinii trebuie să fie vaccinati la zi conform cerintelor sanitare veterinare Europene;
- cainii trebuie sa aibe pedigree recunoscute de C.O.R. al A.Ch.R. si sa fie tatuati (microcip);
- câinii participanti trebuie să fie trecuti in „foaia de inscriere a cursei” în catalogul probei si cu taxa de participare achitată;
- câinii din Romania trebuie să detină un carnet de muncă eliberat de club, carnet care va fi predat la secretariatul cursei pt. a fi completat.

4. Categorii participante la cursele :
atelaj 1-2 câini, 3-4 câini, 5-6 câini, 7-8 câini, 11-12 câini.

5. Distanta parcursă este de 4 Km pt. atelajele de 1-2 caini, 8 Km pt atelajele de 3-4 câini, 12 Km pentru atelajele de 5-6 caini. Pentru fiecare cursă, distanta si numărul de câini va fi trecută pe buletinul de înscriere al cursei si publicat în revistele de specialitate.

6. Greutatea minimă tractate (inclusiv sania ) :
- atelaje 1-2 câini: 4 kg. pt.masculi si 3 kg pt. femele pt. Siberian Husky si Samoyede; 10 kg pt. masculi si 8 kg. pt. femele pt. Alaskan Malamut.
- atelajele 3-4 caini : se încarcă 2 kg pt. fiecare câine suplimentar la Siberian Husky si Samoyede sau 5 kg pt. fiecare câine suplimentar la Alaskan Malamut.

Curse de sanii, mushing club7. Proba se sustine doar dacă sunt înscrisi minim 2 atelaje formate din câini apartinând aceleiasi rase.

8. Înscrierea câinilor se face de către proprietari în urma completării buletinului de înscriere emis de club si după achitarea taxei de participare stabilite de acesta. Înscrierea se face cu cel putin 2 săptămâni înaintea probei. Nu se admit înscrieri în ziua cursei.

9. În ziua cursei, participantii înscrisi vor prezenta arbitrului carnetele de muncă pt. câinii înscrisi în probă. Nu se admite absenta carnetului de muncă. Arbitrul va trece în carnetele de muncă rezultatele obtinute, titlurile, timpii realizati. După completare, arbitrul va preda carnetele de muncă proprietarilor.

10. Arbitrul va calcula si completa Procesul Verbal de arbitraj, timpii realizati de fiecare atelaj în parte, numărul atelajelor clasate, categoria, precum si clasamentul realizat de fiecare atelaj.

11. Echipajul descalificat trebuie să părăsească de îndată cursa si îsi poate pierde, în cazurile de abateri grave, dreptul de participare la cursele viitoare.

Orice reclamatie privind penalizările se poate înainta în scris Comisiei de organizare a Curselor de Sănii, a cărei decizie este finală si definitivă.

Această decizie va fi înaintată forului superior.


III. ROLUL ARBITRULUI

1. Arbitrul trebuie să fie atestat de către club, sau de orice altă federatie internationala la care clubul este afiliat si a cărui regulament este recunoscut.

2. Arbitrul trebuie să cunoască regulamentul de cursă si traseul.

3. Arbitrul dispune de două cronometre reglate exact la aceeasi oră de plecare pt. a se putea înregistra corect, cu primul cronometru ora plecării iar cu al doilea ora sosirii. Organizatorii pot pune la dispozitie tabela cu fotocelula in cazul in care ea exista.

4. Arbitrul dispune de documente (foi de arbitraj), care să permită înscrierea pt. fiecare concurent, a orei plecării, ora sosirii, timpul realizat (pe etape), timpul mediu de referintă, clasamentul.

Foile de arbitraj vor fi completate de secretarul desemnat, la dictarea arbitrului si semnate de arbitru.

Foile de arbitraj vor fi întocmite în 3 exemplare.


Înainte de probă

Arbitrul reuneste musherii si îi informează despre ora plecării în cursă, colectează carnetele de muncă, verifică împreuna cu secretarul si medicul veterinar desemnat înregistrarea pe sexe a câinilor din atelaj si a tatuajelor dacă este cazul.

FIECARE ETAPĂ

Înaintea plecării în cursă, in prezenta arbitrului, secretarului si a medicului veterinar cântăreste sania cu încărcătura existentă. Dacă arbitrul consideră necesar, cântărirea poate fi repetată si la sosire. Încărcătura trebuie să corespundă greutătii minime impuse de regulament.


Plecarea

Arbitrul dă startul fiecărui atelaj la ora stabilită si comunicata în catalog si foaia de arbitraj. Dacă un atelaj este absent de la start, va fi declarat întarziat si va pleca în cursă ultimul la categoria sa, după ce i s-a comunicat de către arbitru noua oră si ordine a plecării. Dacă întârziatul nu este prezent la start înainte cu minim 5 min. înaintea ultimului plecat, nu va mai putea pleca în cursă si va fi descalificat.


Sosirea

Arbitrul notează pe foaia de arbitraj ordinea sosirii atelajelor împreună cu secretarul desemnat. Arbitrul împreună cu secretarul si medical veterinar, verifică încărcătura(care trebuie să fie cel putin egală cu greutatea minimă impusă de regulament), conditia fizică a câinilor si sănătatea lor.


Sfârsitul cursei

După stabilirea rezultatelor definitive, arbitrul calculează timpul mediu de referintă al primelor trei echipaje clasate, care va servi la calculul procentului aferent fiecarui atelaj. Se completează în carnetele de muncă rezultatul obtinut si titlul acordat, arbitrul semnează după care se aplică stampila clubului si a arbitrului.


IV. ÎNSCRIEREA

Concurentii străini pot achita taxa de participare în ziua cursei, înainte de plecarea în cursă, in nici un caz dupa. Dacă există motive întemeiate, Comisia Curselor de Sanie a clubului, poate refuza înscrierea anumitor echipaje. Înscrierile sunt făcute în mod obligatoriu de către secretarul clubului si figurează în catalog.


V. ATELAJUL SI MUSHERUL

1. Atelajul înscris nu poate fi schimbat si va rămâne acelasi pe parcursul întregii probe.

2. Musherul nu poate fi schimbat decât în urma unei imbolnăviri sau răniri si doar cu aprobarea arbitrului de cursă. El trebuie să poarte vizibil, pe tot parcursul probei numărul de concurs.

3. Câstigătorul trebuie să poarte în mod vizibil numărul si în timpul decernării premiilor.

4. Toate materialele promotionale trebuie returnate Comisiei Cursei de Sănii după terminarea probei.

5. Musherul nu va fi penalizat dacă ajută un concurrent în caz de urgentă.

6. Consumarea de către musher a alcoolului sau drogurilor în timpul probei este interzisă si duce la descalificarea echipajului în cauză.

7. Musherul poate utiliza doar mijloace de navigare traditionale : ceas, distanta măsurată pe hartă, viteza determinată prin mijloace aritmetice, directia indicată de busolă sau indicatoare instalate de organizatori.

8. Este interzisă utilizarea altor dispozitive mecanice sau electronice de măsurat viteza sau directia.


VI. CÂINII

1. Toate atelajele sosite la locul startului după verificarea efectuată de arbitru vor fi descalificate dacă există motive întemeiate prin care cursa nu poate fi terminată, acel echipaj va fi descalificat.

2. Toate atelajele cu câinii care nu au terminat o etapă a probei nu vor fi admisi la startul etapei următoare.

3. Nu sunt admisi să participe la probă câinii proveniti din canise în care există rabie, maladia Carre, hepatită virală, parvoviroză, leptospiroză, tuse de canisă sau orice altă maladie contagioasă.

4. Dacă medicul veterinar constată că un câine suferă de o maladie contagioasă, atelajul din care face parte acel câine va fi descalificat si va părăsi de îndată locul de desfăsurare a probei.

5. Fiecare câine participant la proba trebuie să fie vaccinat conform normelor impuse.


VII. SUBSTANTE INTERZISE

Nu este permisă utilizarea drogurilor sau substantelor care pot acoperi simptome de boală sau răni. De asemenea nu este permisă utilizarea substantelor sau mijloacelor artificiale de a spori performantele câinilor peste abilitătile lor naturale.

Sunt interzise următoarele categorii de substante: - steroizi, anabolizante, analgezice, anestezice, antihistaminice, antiinflamatoare, bronhodilatatoare, stimulenti ai sistemului nervos central, diuretice, relaxanti musculari, tranchilizante.

Dacă medicul veterinar consideră necesar, poate lua probe de urină sau sânge câinilor participanti, după terminarea cursei, pentru a verifica prezenta substantelor interzise. În acest caz, rezultatele probei pot fi deliberate după avizul medicului veterinar.


VIII. ÎNGRIJIREA CÂINILOR

Musherul va fi penalizat dacă nu asigură îngrijirea necesară câinilor săi. Acestia trebuie mentinuti în cea mai bună conditie.


IX. CRUZIME SI TRATAMENT INUMAN

Este interzisă orice manifestare de cruzime sau tratament inuman aplicată câinilor, deasemenea si orice altă actiune care provoacă durere si suferintă.


X. SĂNIILE

Pentru cursele de sprint - Sania trebuie să-l poată transporta pe musher si să dispună de următoarele :
- un sac apt de a transporta un câine;
- o frână corespunzătoare;
- o ancoră de zăpadă;
- o coardă de sigurantă;
- un sac.

Sania trebuie să fie astfel echipată încât încărcătura să poată fi fixată solid.

Este interzisă echiparea săniilor cu bici sau utilizarea acestuia.

Sunt interzise zgărzile strangulante sau cu tepi.

Încărcătura este furnizată de concurent.


XII. REGULAMENTUL PLECĂRII SI SOSIRII

Tragerea la sorti

1. Ordinea plecării în prima etapă se va stabili prin tragere la sorti. Fiecare concurent are atasat pe spate, vizibil numarul de concurs.

2. Plecarea în cursă a celor inscrisi după termen ( intarziatii), va fi stabilită în ordinea acestor inscrieri.


Ordinea plecării

1. Ordinea plecării în prima etapa va fi stabilită prin tragere la sorti.

2. Ordinea plecării în etapele următoare va fi stabilită, pentru fiecare etapă, de ordinea sosirii din etapa precedentă.


Timpii egali

1. Dacă timpii realizati de doua atelaje sunt identici, ordinea plecării acestor atelaje va fi inversă fată de etapa precedentă.

2. Atelajele care, pe parcursul întregii probe, realizează timpi egali, vor fi plasate pe acelasi loc în clasament, urmând imediat locul concurentului precedent.


Punctul de plecare si ora plecării

1. Musherul constituie punctul de plecare al atelajului.

2. Timpul de plecare al fiecarui atelaj este cel înscris în foaia de arbitraj.

3. Un atelaj care nu se prezintă la ora si locul prevăzut pentru plecare va fi declarat întarziat. Dacă un atelaj întarziat, întarzie si la reprogramare, acel atelaj este descalificat.

4. Un atelaj care pleacă cu întarziere nu trebuie să deranjeze pe ceilalti participanti.

5. Dacă doua sau mai multe echipaje sunt intarziate, acestea vor pleca în ordinea prevazuta initial.

6. Întarzierea nu trebuie să depăsească 50% din intervalul de timp care îl separă de concurentul următor, în caz contrar atelajul va pleca la sfârsitul categoriei sale.

7. Un atelaj care nu a parcurs cel putin 30m de la start până în momentul plecării echipajului următor poate fi descalificat, decizia apartine arbitrului.


Sosirea

Un atelaj termină etapa în momentul în care musherul atinge linia de sosire.

Dacă un atelaj atinge linia de sosire fără musher, echipajul respectiv termină etapa în momentul în care musherul atinge linia de sosire.


XII. REGULAMENTUL TRASEULUI

1. Un atelaj si musherul său trebuie să parcurgă în totalitate traseul probei, asa cum a fost stabilit de organizatori.

2. Dacă un atelaj părăseste traseul, musherul trebuie să-l readucă în punctul în care a părăsit traseul.

3. Musherul poate urca pe patinele saniei, poate "pedala" sau alerga în urma saniei.

4. Musherul care acceptă să urce pe un alt vehicul în timpul probei, în afară de propia sanie, este descalificat.

5. Musherul nu trebuie să deranjeze alte atelaje.

6. Orice câine care începe o etapă trebuie să o termine fie pe sanie, fie transportat în sanie, nici un caine nu este voie sa fie lasat liber.

7. Transportarea unui pasager în timpul probei este interzisă cu exceptia unui alt musher în situatie de urgentă.


Asistenta pe pistă

1. Orice echipaj poate beneficia de asistentă din partea comisarilor cursei sau medicului(uman sau veterinar), în conditiile stabilite de arbitru si de organizatori.

2. Musherii care concurează în aceeasi etapă se pot ajuta reciproc în conditiile stabilite de arbitru si de organizatori si regulament.

3. Asistenta din partea altor persoane se va limita la întretinerea săniei, cu exceptia cazului în care un atelaj sau câine se află în libertate, devenind astfel un pericol fie pentru el însusi fie pentru alti concurenti ori alte persoane.

4. Dacă un musher nu se găseste într-o situatie de urgentă, asistenta pe care o poate primi se limitează la întretinerea săniei sau a câinilor.

5. Dacă musherul nu este prezent, atelajul său poate fi oprit si tinut pe loc până musherul său s-au un comisar de pistă îl recuperează.

6. Nimeni nu trebuie să distragă atentia unui echipaj, alergând sau schiind în apropierea traseului.

7. Este interzisa si penalizata lasarea cainilor liberi, astfel putand deranja desfasurarea in bune conditii a cursei.


Atelaje sau câini în libertate

1. Un atelaj sau câine aflat liber nu trebuie să jeneze sau să întarzie alte echipaje.

2. Musherul trebuie să recupereze prin mijloace proprii si fără ajutorul vreunui vehicol, atelajul sau câinii săi care se află în libertate.

3. Un atelaj sau câine aflat în libertate poate să reia traseul fără penalizări, cu conditia ca atelajul sau câinele să parcurgă traseul în totalitate, iar musherul sa nu fi primit din exterior decât asistentă autorizată.

4. Ajutorul exterior autorizat este limitat la întretinerea săniei sau a câinelui, dacă acesta este oprit.

5. Orice persoană trebuie si va fi încurajată să oprească si să recupereze orice atelaj sau câine aflat în libertate.


Depăsirea

1. Când un atelaj are intentia de a depăsi un alt atelaj, musherul care depăseste poate solicita prioritate atunci când câinele sau conducătorul a ajuns la o distantă de cca. 15 m de atelajul care va fi depăsit.

2. Dacă musherul atelajului care depăseste o cere, atelajul depăsit trebuie să facă loc celui care depăseste, apropiindu-se de marginea pistei, încetinind sau oprindu-se. El trebuie să lase atelajul care l-a depăsit să se îndepărteze cu cca 50 m înainte de a porni din nou.

3. Odata ce un atelaj a fost depăsit, acesta nu trebuie să depăsească înainte de minim 2 min.

4. Atelajul care a depăsit nu trebuie sa depăsească un alt atelaj mai repede de doua minute.

5. Un atelaj care întâlneste două sau mai multe atelaje oprite alăturat le poate depăsi. Musherii opriti trebuie să facă tot ce este posibil pentru degajarea pistei.

6. Atelajele care se urmăresc trebuie să mentină o distanta de minim o lungime de atelaj, cu exceptia depăsirilor efectuate într-o zonă la mai putin de 800 m de sosire.


XIII.COMPORTAMENT

Responsabilitate spirit sportiv si chinofil

1. Fiecare musher este responsabil de comportamentul câinilor săi si de comportamentul său propriu pe tot timpul desfăsurării probei si a manifestării în general.

2. Spiritul sportiv si simtul practic prevalează. Dacă arbitrul are motive să considere că un musher, un atelaj sau un asistent prin comportamentul lor aduc prejudicii imaginii rasei, sportului, clubului sau unui alt musher, atelajul său va fi descalificat si penalizat.


La locul probei

Pentru a respecta odihna si linistea participantilor sau localnicilor, este obligatoriu ca echipajele care sosesc noaptea să facă tot posibilul pentru a mentine pe cât posibil linistea.

Fiecare concurent este obligat să mentină si să asigure curătenia la locul de sedere al său si al câinilor săi.


Acest regulament va putea fi modificat în totalitate sau îmbunătătit ori de câte ori este necesar de către Comisia Curselor de Sanie al A.S.H.M.C. si comunicat participantilor si asociatiilor afiliate clubului s-au asociatiilor la care clubul este afiliat.trimite prin YM Nota articolului:
         
recomanda unui prietenComentarii la acest articol:
utilizator anonim
Un sport fantastic
Postat de wolfmelissa pe 17 Februarie 2012, ora 13:33
Am fost la astfel de curse in Canada, ca spectator. Am fost uluita de legatura pe care o au musherii si cainii lor.Am auzit ca se organizeaza astfel de curse si in Romania si am luat legatura cu Dna Pres.a Asociatiei Sportive Harghita Mushing Club,stiu ca este si una din cele bai bune crescatoare din Romania si nu numai si iubeste foarte mult si cainii fara stapan.Sper sa facem o colaborare.Site-ul acesta este minunat, succes!!

utilizator anonim
husky
Postat de moroie ciprian pe 25 Octombrie 2010, ora 11:48
as vrea sa cumpar un ham de tractiune pentru husky al meu as vrea sa vad si o poza daca se poate si la ce pret este

Adauga comentariu la acest articol:
utilizator
email
titlu
comentariu
introduceti textul din imaginea alaturata
vreau sa primesc prin email comentariile la acest albumAbonare newsletter
Asociatia M.A.M.E.
Petitie Vier-Pfoten impotriva fermelor de blanawww.stopfumatul.ro    ip.info.ro   www.e-studio.ro   www.teste-carnet.ro   E-Media CMS    Servicii Web Design   Blog E-Studio