Nu aveti produse in cosul de cumparaturi
 
Animalutze.com >> Legislatie >> Legea Nr. 205/2004 privind protectia animalelor modificata prin Legea Nr. 9/2008

Legea Nr. 205/2004 privind protectia animalelor modificata prin Legea Nr. 9/2008

Legea Nr. 205/2004 privind protectia animalelor
modificata prin Legea Nr. 9/2008


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viata si bunastare ale animalelor cu sau fara detinator.

(2) Gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se reglementeaza prin lege speciala.

Art. 2
In sensul prezentei legi, prin detinator de animale se intelege proprietarul, persoana care detine cu orice titlu valabil, precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea careia se afla animalul.

Art. 3
Detinatorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, protectia si bunastarea animalelor.

Art. 4
Detinatorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fata de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona si/sau izgoni.

Art. 5
(1) Detinatorii de animale au obligatia de a asigura acestora, in functie de nevoile etologice, specie, rasa, sex, varsta si categorie de productie, urmatoarele:
a) un adapost corespunzator;
b) hrana si apa suficiente;
c) posibilitatea de miscare suficienta;
d) ingrijire si atentie.
e) asistenta medicala.

(2) Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice tratamente rele, precum: lovirea, schingiuirea si alte asemenea cruzimi.

Art. 6
(1) In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1).

(2) In sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege:
a) omorarea animalelor, cu intentie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) folosirea de animale pentru expozitii, spectacole, publicitate, realizare de filme si in scopuri asemanatoare, daca aceste activitati le provoaca suferinte fizice si psihice, afectiuni sau raniri;
f) abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului;
g) administrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului;
h) maltratarea si schingiuirea animalelor;
i) interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor;
j) provocarea de suferinte fizice si psihice prin orice mijloace;
k) despartirea puilor de mama pana la varsta de minimum opt saptamani de viata;
l) capturarea animalelor prin alte metode decat cele prevazute de lege;
m) folosirea armelor cu tranchilizant in alte situatii decat pentru imobilizarea animalelor.

Art. 61
Abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical.

Art. 7
Animalele folosite in scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protectie specifice, fara a li se provoca suferinte inutile.

Art. 71
Este interzisa eutanasierea cainilor, a pisicilor si a altor animale, cu exceptia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar.

Art. 8
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor reprezinta autoritatea nationala in domeniul protectiei animalelor.
(2) Conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.


Capitolul II - Conditii privind detinerea animalelor


Art. 9
(1) Detinatorii de animale pot detine animale salbatice, potrivit legii, numai daca sunt autorizati de directia veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Conditiile privind detinerea animalelor salbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la propunerea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Detinatorii de animale pot detine animale salbatice pe o perioada determinata de timp, in vederea ingrijirii si recuperarii fizice, pentru animalele aflate in impas de supravietuire, cu acordul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 10
(1) Detinatorii de animale au obligatia de a ingriji si trata in mod corespunzator un animal bolnav sau ranit.

(2) Autoritatea sanitara veterinara poate dispune taierea sau uciderea, dupa caz, a unui animal bolnav ori ranit, pentru a-l scuti de suferinte fizice si psihice inutile, in conditii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale.

Art. 11
Detinatorii de animale care selectioneaza un animal pentru reproductie au obligatia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice si comportamentale ale speciei si rasei respective, astfel incat sa nu fie compromise performantele, sanatatea si bunastarea descendentilor.

Art. 12
Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligatia de a folosi mijloace de dresaj care sa nu provoace traume psihice sau fizice, precum si de a folosi metode care sa nu prejudicieze sanatatea ori bunastarea animalului.


Capitolul III - Conditii privind comertul cu animale, transportul animalelor, precum si folosirea acestora in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii si manifestari similare


Art. 13
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, din considerente privind protectia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul tarii, poate impune anumite conditii, precum si limita sau interzice importul, exportul, tranzitul si comertul cu animale, tinand cont de reglementarile comunitare.

Art. 14
(1) Transportatorii au obligatia de a transporta animalele in conditii corespunzatoare, in functie de specie, stare fiziologica, sex, varsta, categorie de productie, pentru a evita ranirea ori epuizarea fizica si/sau psihica a acestora.

(2) Conditiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 15
Animalele pot fi folosite in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii sau alte manifestari similare numai daca:
a) organizatorul asigura conditiile prevazute la art. 5;
b) sanatatea si bunastarea animalelor nu sunt puse in pericol.

Art. 16
(1) In cursul competitiilor sau cu alte ocazii este interzis sa se administreze animalelor substante ori sa fie supuse unor procedee pentru cresterea sau diminuarea nivelului natural al performantelor.

(2) Comisia de organizare a competitiilor si/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu si un reprezentant al organizatiilor de protectie a animalelor.


Capitolul IV - Interventii chirurgicale


Art. 17
(1) Animalele sunt supuse interventiilor chirurgicale numai in cazurile motivate.

(2) Interventiile chirurgicale se efectueaza sub anestezie locala sau, dupa caz, generala, numai de catre medici veterinari.

(21) Interventiile chirurgicale se efectueaza in spatii autorizate, cu exceptia situatiilor in care interventia se impune la fata locului.

(3) Manoperele medicale care pot provoca suferinta animalului trebuie efectuate de catre medicul veterinar.

Art. 18
Prin exceptie de la dispozitiile art. 17 alin. (2), in cazul animalelor utilizate in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale, interventiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate si de alte persoane care au calificarea necesara.


Capitolul V - Sacrificarea si uciderea animalelor


Art. 19
Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile in cazul sacrificarii sau uciderii.

Art. 20
Sacrificarea si uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare.

Art. 21
Prevederile art. 20 nu se aplica animalelor care, datorita unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.


Capitolul VI - Folosirea animalelor in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale


Art. 22
Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifica, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci cand obiectivul activitatii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implica folosirea animalelor.


Capitolul VII - Sanctiuni


Art. 23
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 12;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (1);
c) supunerea unui animal la rele tratamente;
d) nerespectarea dispozitiilor art. 26 alin. (3);
e) supunerea unui animal la cruzimi.

(11) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) detinerea si comercializarea de animale salbatice de catre persoane fizice si juridice neautorizate, cu exceptia gradinilor zoologice;
b) folosirea animalelor pentru cersetorie, in scopul obtinerii de foloase necuvenite;
c) faptele prevazute la art. 6;
d) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), cu amenda de la 800 lei la 1.000 lei;
b) cele de la lit. b)-e), cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei.

(3) Infractiunile prevazute la alin. (11) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;
b) cele de la lit. b), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 6.000 lei si confiscarea animalelor;
c) cele de la lit. c), cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 1.000 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;
d) cele de la lit. d), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 1.000 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor;
e) cele de la lit. e), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor.

Art. 24
In cazul savarsirii de doua ori a faptelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) de catre proprietarul animalelor, pe langa amenda contraventionala se aplica si masura confiscarii animalelor. In acest caz, toate animalele vor fi cazate in adaposturi care functioneaza pe langa consiliile locale, in vederea adoptiei sau a valorificarii, in conditiile legii.

Art. 241
In cazul constatarii unei infractiuni, instanta poate dispune pe seama proprietarului interdictia de a detine animale pe o perioada de 5 ani.

Art. 25
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 23 alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 26
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin organele abilitate, in colaborare cu reprezentantii organizatiilor de protectie a animalelor, monitorizeaza aplicarea prezentei legi.

(2) Pentru indeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor au acces in cladiri, adaposturi si alte locuri unde sunt tinute animalele, precum si dreptul de a solicita orice informatie si documente necesare controlului si de a preleva probe pentru cercetari si analize de laborator.

(3) In situatia in care locul unde sunt tinute animalele se afla la domiciliul sau resedinta detinatorilor de animale, accesul persoanelor prevazute la alin. (2) in acest spatiu se face cu acordul detinatorului. In lipsa acordului, detinatorul de animale are obligatia de a face dovada respectarii dispozitiilor art. 5.

Art. 261
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba in termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor si reformei administrative si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor de protectie a animalelor.

Art. 27
Ordinele prevazute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) si art. 14 alin. (2) se emit in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 271
(1) Radiodifuziunea si Televiziunea Romana promoveaza programe de protectie a animalelor.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cadrul orelor de educatie civica, va promova actiuni de protectie a animalelor.

Art. 28
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.trimite prin YM Nota articolului:
         
recomanda unui prietenComentarii la acest articol:
| 1 | 2 | urmatoarea >>

utilizator anonim
Cum poti sa-ti feresti cainele de brutalitatea vecinului
Postat de Jianu pe 24 Iulie 2011, ora 12:25
Am un caine ciobanesc de trei ani. Este intradevar cam mare si latra destul de tare.
Dar banuiesc ca latratul este o calitate a cainelor, cum miaunatul este pt pisici, ciripitul pentru pasari etc.
Dar am un vecin ca o fiara, intr-una din zile a luat o teava si ocjii catelului era sa-i scoata.
Nu stiu ce sa mai fac, ca acest vecin sa inteleaga ca CAINII de mici invata sa latre.

utilizator anonim
Legea Nr. 205/2004 privind protectia animalelor modificata prin Legea Nr. 9/2008
Postat de Anonim pe 21 Februarie 2011, ora 13:28
Chinezii ii mananca... nu-i bun exemplul tau.

utilizator anonim
pacat
Postat de UnUser pe 20 Februarie 2011, ora 22:19
Lume multa ...oameni putini...prietenii mei au avut 4 caini de oi ...aseara 2 dintre ei au murit in chinuri greu de imaginat,otraviti.Mi-au murit in brate dupa mai mult de 5 ore de chinuri.Dimineata i-au taiat si le-au gasit inimile rupte in 2 , si bucati de carne in stomac , presupunem cu otrava .Maine vine "medicul veterinar " care cand l-am sunat ieri era ocupat .Ma rog , dupa expertiza toxicologica poate aflam otrava.
Maine dimineata la politie direct , a amenintat cainii un jap de mosneag si o nesatisfacuta .Credem ca ei sunt singurii care le-ar fi putut face rau .Traim unde traim ...in timp ce chinejii fac ditamai cladirile noi omoram caini ... sa dea D-zeu asa sa ramanem pana putrezeste carnea pe noi... mi-e sila ca-s roman si ca stau in asa taverna de tara ...succes !

utilizator anonim
suntem o tara....tare frumoasa..pacat ca este locuita..
Postat de roxana84 pe 01 Septembrie 2010, ora 22:24
titlul se adreseaza "persoanelor" care arunca suflete (caini , pisici)pe strada. VA DORESC SA AJUNGETI ASA CUM AJUNG EI.SINGURI, MURDARI SI CERSIND MILA DE LA TRECATORI.Acelasi lucru il doresc...si il doresc din suflet celor care molesteaza animalele.Sunt f deranjati de niste catei care au fost aruncati de langa mama lor la buncar...ca acolo poate isi vor gasi de mancare....FRATILOR....DACA NU IUBITI ANIMALELE, MACAR LASATI-LE IN PACE. Avand in vedere ''LEGEA'', pana la urma ajungi sa-ti (sa le faci) dreptate singur. Si in Botosani se intampla acelasi lucru la adapost.Sunt tinuti acolo pana mor.....ROMANI , HAIDETI SA FACEM CEVA!!!!!!!!!!!!!!!

utilizator anonim
Canii comunitari agresivi!i
Postat de Florin pe 01 Mai 2010, ora 15:24
Cei care au fost muscati de cainii sau copii lor stiu prin ce au trecut,suferinta ,frica,banii cheltuitii,timp pierdut, traume etc.Cei care adapostesc cainii si nu au grija de ei si sunt lasati liberi pe drum sa fie pedepsiti,mai ales ca nuvor sa dea cainii cand autoritatile vin sa ii ia ,a ajuns cainii sa fie mai ocrotiti de cat oamenii.Terminati cu atata valva despre protectia cainilor,mai ganditiva si la noi oamenii.

utilizator anonim
Sa se aplice legea
Postat de Anonim pe 20 Aprilie 2010, ora 12:00
Intreg sistemul este corupt, de la politist si primar, pana la ministru si presedinte (ce asteptati de la Basescu, care a ordonat omorarea cainilor?). Degeaba exista legea, daca nu se aplica. Politistii sunt corupti, nu ancheteaza, iar banii alocati pentru anumite adaposturi se pierd pe traseu in diferite afaceri dubioase, furati cu tupeu de primari mafioti. Cainii fara stapan sunt omorati cu bestialitate cu bata in cap. Toti oamenii sunt vinovati pt ca nu se implica si nu le pasa de nimic, nu mai au nici o mila si nici un respect pentru nimic pe lumea asta. Pentru bani si-au vandut cu totii sufletul!

utilizator anonim
primarii niste lepre,mancaiar cancerul pe toti
Postat de Anonim pe 23 Februarie 2010, ora 15:35
trebuie facut ceva cu primariile!!!!!!!!!in vederea cainilor fara stapan in loc sa se construiasca adaposturi din banii dati de ue,le intra lor in buzunar iar cainii sunt tratati si omorati cu cruzime.trebuie dati in judecata, dar nu in romania noastra de rahat...

utilizator anonim
cani de paza si de companie omarati si racolati in Bihor
Postat de Anonim pe 17 Decembrie 2009, ora 06:51
Cainele,,nostru de paza un ciobanesc iugoslav de 10 luni un pui de 4 luni si un Brack German de 8 luni jucandu-se pe pajistea saului Sauaieu jud.Bihor,au atacat o oaie din turma ,vazand cioanul incidentul ia fugarit cu 4 caini cibanesti uriasi,pana langa gard...,In zilele urmatoare ne-au disparut pe rand toti cainii,fara urma.Am anuntat Politia din com.Nojorid verbal, apoi in scris(nu au vrut sa-mi dea nr. de inregistrare) dar se pare ca aceste incidente nu-i intereseaza va pun intrebarea oare Legea nr.205/2004privind protectia animalelor de ce nu se aplica de catre autoritati,de ce unii isi permit sa agreseze, terorizeze si chiar sa omoare alti caini, intrand si pe proprietate privata,dezlegand cainele si omorandu-i

utilizator anonim
grija fata de cainii vagabonzi si siguranta omului
Postat de cetatean pe 05 Decembrie 2009, ora 22:46
In cateva randuri, in ultima perioada, am fost atacat din senin de cainii fara stapan care , din pacate, datorita legislatiei deficitare si lipsei conditiilor de ingrijire de care au nevoie, zburda in voie pe strazile oraselor si satelor Romaniei.
Nu am fost muscat, dar nu mai lipsea mult. Nu le-am facut nimic in prealabil, nu sunt absurd, am si catel acasa.
Ei bine, cand am telefonat la autorittea locala, mi s-a spus ca nu au ce sa faca, adapostul este gol, si nu mai exista serviciu de ecarisaj(cred ca asa li se spune hingherilor) care sa-i prinda si sa ii duca acolo, ca, vezi Doamne, nu le permite legea.
Intrand in vorba si cu alte cunostinte acestia mi-au spus ca insusi autoritatlie impricinate le-au dat drumul, pt ca nu ar avea cu ce sa ii hraneasca.
Nu am nimic cu animalele, dar nici nu vreau sa patesc eu, sau membrii fam mele ceva. Aceasta stare de fapt mi se pare inadmisibila!
Pur si simplu neglijenta crasa si criminala din partea celor care ar trebui sa se ocupe de aceasta problema. Este bataie de joc, atat la adresa oamenilor, cat si a animalelor care umbla pe starzi in voie.

PS
Ca sa fiu mai clar - e vorba de orasul Curtea de Arges.

utilizator anonim
fara cuvinte
Postat de gabi pe 01 Noiembrie 2009, ora 08:16
VENITI IN COMUNA BUDESTI JUDETUL VILCEA LA FAMILIA IDU ION SI IDU GHEORGHE SA VEDETI CONDITII,NICI IN FILME DE GROAZA NU VEDETI ASA CEVA,TIN PORCII INTRO MIZERIE DE NEDESCRIS,ZBEARA ANIMALELE DE FOAME SE AUDE CUM LOVESC SARACII PORCI TROCURILE DE FOAME SAU POATE SE JOACA,SA TII UN ANIMAL PE FRIGUL ASTA IN AER LIBER CU NISTE SCINDURI IMPROVIZATE DAR MAI SUFERA SI EL UN PIC CA DE CRACIUN IL ASASINEAZA,VAI DE NOI,OARE LEGEA SE APLICA SI CINE OARE

utilizator anonim
VENITI LA ONESTI SA VEDETI CRUZIME!!!
Postat de NICOLETA NECHIFOR pe 01 Octombrie 2009, ora 19:00
Se pare ca tara asta este la pamant, ca LEPRELE incalca DREPTUL LA VIATA AL ANIMALELOR!!!Se dau legi, dar nimic concret!Primaria Onesti, in frunte cu Emil Lemnaru, ucide cainii maidanezi fara mila si isi baga banii in buzunare!!Bai, ALESILOR,va doresc din suflet, sa suferiti de 1000 de ori mai mult decat cainii maltratati de voi!!!asa sa va ajute Dzeu, scarbe nenorocite fara suflet!!!vin alegerile?!sa va aleaga MOARTEA!!!

utilizator anonim
s-o credeti voi
Postat de Anonim pe 31 August 2009, ora 12:15
cum poti sa tii puii pestilor de acvariu impreuna cu mama lor timp de 8 saptamani legea asta este una generala si nu se refera la toate speciile de animale

utilizator anonim
AJUTOR!
Postat de Bujder Simona pe 21 August 2009, ora 15:23
Numele meu este Bujder Simona,am 17 ani.In orasul in care locuiesc,Husi,judetul Vaslui primaria face chestii ilegale,cum ar fi STRANGEREA ABSOLUT TUTUROR CAINILOR SI DEPLASAREA LOR CATRE O GROAPA IN CARE SUNT ARUNCATI DE VII,SI LASATI SA MOARA. E normal ? Ce pot face?Chiar nu stiu ce sa fac...multi catei au disparut,si in curand nu vor mai fi deloc caini ai strazii in oras.Nici macar nu sunt violenti,nu fac absolut nici un rau.Nu vad cum e posibil ca acestia sa fie aruncati acolo..de vii,lasati practic sa moara!

utilizator anonim
Oameni buni treziti-va
Postat de lilianaelisabeta pe 07 August 2009, ora 13:29
Scrieti aici si spuneti ca nu stiti ce sa faceti!! CUM SE POATE ASA CEVA MAI OAMENI???? Aveti legea, faceti o copie si MERGETI LA POLITIE cu ea si bagati-o pe gat domnilor care se ocupa de asa ceva. TREBUIE mers la politie si facut plangere SCRISA, altfel ei sunt efectiv LEGATI DE MAINI. NIMIC, absolut nimic nu se poate face pe vorbe, pe povesti. Mergeti si spuneti ca doriti sa faceti plangere SCRISA si spuneti tot ce se intampla sau s-a intamplat. Ei au DATORIA sa mearga si sa se intereseze, sa investigheze, altfel ii costa postul. Legea e lege. Dar nu va mai plangeti asa aiurea, actionati!! Nu stati sa va pice din cer lucrurile. Criminalii trebuiesc pedepsiti, nu au ce cauta liberi pe strazi langa copiii nostri.

utilizator anonim
Legea trebuie aplicata
Postat de Toni2009 pe 02 Iunie 2009, ora 12:11
Aceasta lege ar trebui si aplicata, nu numai s-o avem pe hartie. Oricum, daca nu se aplica sanctiuni impotriva celor care maltrateaza si ucid animalele, nu vom rezolva nimic. Pedepsele pentru aceste " animale " ( oameni nu pot fi numiti ) ar trebui sa fie foarte mari. Numai asa s-ar stopa aceste cruzimi. Romanul nu stie decat de frica, din pacate.

utilizator anonim
agresiune
Postat de Anonim pe 25 Martie 2009, ora 14:35
animale agresate in petrila de primarie

utilizator anonim
otravirea animalelor fara stapan
Postat de Anonim pe 11 Decembrie 2008, ora 12:15
In Lehliu gara exista oameni care arunca otrava pe langa gardurile curtilor lor pentru a omori cainii fara stapan. In felul acesta si alte animale sunt ucise, animale care au stapan si care uneori ies din curte pentru o perioada scurta de timp. Nu stiu ce s-ar putea intampla daca un copilas ar ajunge acolo si, jucandu-se, sa duca otrava la gura! Este strigator la cer! Cine se poate ocupa de acest aspect la noi in tara? primaria orasului Lehliu nu cred ca da doi bani pe ce se petrece aici!

utilizator anonim
amice, esti idiot
Postat de Anonim pe 03 Decembrie 2008, ora 12:51
boul de marinescu a facut-o iar! "bunasatarea" animalelor?! e idiot?? dovada de bagator in seama sef marinescu asta! si asta e echiar tare: interdictia sa mai ai animal 5 ani!! :))) multi cretini in tara asta ..

utilizator anonim
transportul animalelor
Postat de Anonim pe 26 Septembrie 2008, ora 18:19
Va rog frumos, ma intereseaza transportul animalelor. Unde este permis si cum

utilizator anonim
legea se aplica si in provincie?
Postat de Anonim pe 06 Iulie 2008, ora 21:26
daca ma poate ajuta cineva as vrea sa stiu unde trebuie sa ma adresez pentru a sesiza nereguli privind omorul animalelor in gospodarii de catre stapani, la parintii mei in satul Borduselu daca cainele mananca un ou i se da cu sapa in cap, sau e omorat prin innec, e groaznic, povesti de acest gen se aud la tot pasul.E infiorator.

| 1 | 2 | urmatoarea >>

Adauga comentariu la acest articol:
utilizator
email
titlu
comentariu
introduceti textul din imaginea alaturata
vreau sa primesc prin email comentariile la acest albumAbonare newsletter
Asociatia M.A.M.E.
Petitie Vier-Pfoten impotriva fermelor de blanawww.stopfumatul.ro    ip.info.ro   www.e-studio.ro   www.teste-carnet.ro   E-Media CMS    Servicii Web Design   Blog E-Studio